INFORMATION

Till er som har blivit uppringd av nr 023-66 77 134.

Zinknet E-Stores avregistrerades 2011 och  samtidigt sades samtliga telefonnr tillhörande bolaget upp.
Detta betyder att vi INTE har detta nummer längre, Vi omber er kontakta er teleoperatör om ni har problem
med att ni får många samtal ifrån detta nummer för att tareda på vem som är nuvarande ägare är,

Mvh // Tidigare Zinknet teamet